Združenie priateľov a občanov Matejovca

 

Vážení priatelia a obyvatelia Matejovca!

 Dovoľujem si Vás týmto požiadať o poukázanie podielu Vašej zaplatenej dane z príjmov

 /2% ročnej zaplatenej dane z roku 2013/ na účet ZPOM – Združenie priateľov a občanov Matejovca. Poukázané financie budú použité

na rozvíjanie kultúry a zachovanie tradícii vidieka, ktoré môžete navštíviť a vidieť v obci Krajné časť MATEJOVEC.

Priložené vyhlásenie prosíme potvrdiť u zamestnávateľa a vrátiť späť, prípadne doručiť na Daňový úrad, M.R. Štefánika, 907 01 Myjava osobne alebo poštou.

Vopred ďakujem za Váš príspevok na rozvoj Matejovca.

                                                                                                          Ján Kubus

                                                                                                       riaditeľ ZPOM