Posledná aktualizácia  03.10.2019    e-mail: matejovec@matejovec.eu    Diskusné fórum    Anketa
    Copyright © 2009 Krecho

                                                                           Náš Matejovec o.z. - bankové spojenie: 5070337146/0900 (SLSP)
                                                                           ZPOM - bankové spojenie: 4013189891/7500 (ČSOB)