Posledná aktualizácia  11.04.2022    e-mail: matejovec@matejovec.eu
    Copyright © 2009 Krecho

                                                                           Náš Matejovec o.z. - bankové spojenie: 5070337146/0900 (SLSP)
                                                                           ZPOM - bankové spojenie: 4013189891/7500 (ČSOB)