HISTÓRIA

        

Dobrovoľný hasičský zbor v Matejovci bol založený 11.5.1930. Ako sa uvádza v kronike mal vtedy DHZ 15 členov. Prvým veliteľom bol 11.5.1930 zvolený Pavol Hrabaka, štátny učiteľ v Matejovci. Vroku 1932 dostáva DHZ   Matejovec prvú štvorkolesovú striekačku. Záznam o prvom požiari v Matejovci sa datuje na 14.12.1932, ktorý bol  úspešne uhasený. V roku 1933 bol zvolený zaveliteľa DHZ Matejovec Ján Obuch, ktorý  zverenú funkciu vykonával 12 rokov. Medzi zakladateľov DHZ v Matejovci patrili aj  Ján Remiáš, Pavol Blanár, Ján Papulák, Gustáv Récky, Štefan Malovíc, Štefan Papulák.  V súčasnej dobe má DPZ v Matejovci 55 členov.

Veliteľom hasičov je p. Papulák Pavol ml. a predsedom organizácie je p.Ján Kubus.  Členovia DHZ Matejovec a to hlavne mladší členovia sa zúčastňujú hasičských súťaží. 

Predajňa Coop Jednota Matejovec bola v Matejovci postavená v rokoch 1968-69 v rámci akcie Z. Do roku 1969 sa obchod nachádzal v rodinnom dome p.Réckeho. V súčasnej dobe je v predajni Potraviny MIX vedúcou p. Adamicová Božena.